Wybieramy ziemię do roślin ogrodowych

Niniejszy artykuł pod tytułem Jaką odmianę trawy wybrać? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jaką odmianę trawy wybrać? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Rośliny do prawidłowego rozwoju potrzebują bardzo wiele czynników. Zasadnicze znaczenie w tym przypadku ma podłoże. Ma ono ogromny wpływ na ostateczny efekt. Dlatego też, gdy wybieramy ziemię do roślin ogrodowych, powinniśmy zwrócić uwagę na takie aspekty jak kwasowość, struktura, wilgotność, a także zasobność w składniki mineralne. Sprawdź, jaka powinna być gleba do roślin ogrodowych.

Jakie powinno być podłoże w ogrodzie, czyli wybieramy ziemię do roślin ogrodowych?

Zdecydowana większość gatunków wymaga żyznego podłoża, które zawiera w swoim składzie dużo próchnicy. Co więcej, ważnym elementem jest średni poziom wilgotności. Gleba powinna być w miarę przepuszczalna.

Kwasowość ziemi

Kwasowość gleby określana jest za pośrednictwem parametru pH. Dla większości gatunków najlepszy jest odczyn obojętny kształtujący się w zakresie od 6,8 do 7,2 pH. Jednakże niektóre rośliny ogrodowe na przykład hortensje, czy też magnolie potrzebują odczynu kwaśnego.

Wybieramy ziemię do roślin ogrodowych – struktura gleby

Istotnym elementem jest także właściwa struktura. Dzięki temu system korzeniowy dobrze się rozwija i skutecznie pobiera składniki mineralne, na przykład azot, fosfor, potas i wiele innych. W odpowiednim podłożu dochodzi do rozkładu substancji organicznej do postaci łatwo przyswajalnych związków. Takie zadanie pełnią mikroorganizmy, które należy dostarczyć w formie nawozu, czy kompostu. W ten sposób uda się poprawić strukturę i zwiększyć żyzność gleby. Co więcej, dzięki temu można regulować wilgotność ziemi. Innym rozwiązaniem pozwalającym na skutecznie zwiększenie życia biologicznego jest wykorzystanie grzybów w postaci grzybni, które żyją z roślinami w symbiozie.

Jakie są podstawowe rodzaje gleb w Polsce?

W naszym kraju występuje kilka typów gleby. Najczęściej wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje, a mianowicie gleby gliniaste, piaszczyste, a także piaszczysto-gliniaste. Pierwsza ma dużo składników mineralnych, jednak powoli się nagrzewa i jest słabo przepuszczalna. Przysparza zatem trochę problemów podczas uprawy. Druga inaczej lekka charakteryzuje się luźną strukturą. Zaletą jest także znaczna przepuszczalność i przewiewność. Wymaga ona częstego nawadniania. Gleba pośrednia pomiędzy przedstawionymi wyżej rodzajami to piaszczysto-gliniasta. Jest to podłoże zasobne w składniki, które potrzebne są roślinom do rozwoju. W Polsce wyróżnia się także inne rodzaje, a więc gleby torfowe, ilaste i wapienne.

Ile żyznej gleby należy kupić do ogrodu?

Wszystko zależy od rodzaju rośliny. W zasadzie zaleca się rozłożenie od 10 do 20 cm warstwy żyznego podłoża. Krzewy i drzewo wymagają jednak dwa razy więcej gleby. Przy sadzeniu przygotowuje się dwukrotnie głębszy i trzykrotnie szerszy od bryły korzeniowej dół, a następnie wypełnia się wartościowym podłożem.

Poradnik powstał przy współpracy z naszogrodniczy.pl