SEP G1 G2 G3 – zapisz się na kurs i egzamin

Niniejszy artykuł pod tytułem Jaką odmianę trawy wybrać? nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Jaką odmianę trawy wybrać? należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Dowiedz się czym są uprawnienia SEP G1 G2 G3 oraz dlaczego oraz kiedy warto zdobyć tego rodzaj kwalifikacje.

Czym są uprawnienia SEP? Dlaczego warto je mieć?

Uprawnienia SEP, zwane też Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej, nadawane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Jest to organizacja pozarządowa zrzeszająca szanowanych specjalistów z branży elektrotechniki, elektroenergetyki oraz branż im pokrewnych. Uprawnienia wydawane przez SEP można zdobyć na drodze Egzaminu Państwowego poprzedzonego kursem. Ze względu na strukturę i prestiż Stowarzyszenia Elektryków Polskich uprawnienia przez nie nadawane są cenionym dokumentem. Potwierdzają one kwalifikację zawodową.

Jaki jest zakres uprawień?

Uprawnienia SEP podzielone są na trzy grupy (G1, G2 i G3). Każda z nich podzielona jest na zakresy. Podział na grupy jest następujący:

  • G1 – Grupa 1 – Elektroenergetyczna – Dotyczy urządzeń i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (oraz tzw. uprawnienia pomiarowe).
  • G2 – Grupa 2 – Cieplna – Dotyczy urządzeń i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię cieplną;
  • G3 – Grupa 3 – Gazowa – Dotyczy urządzeń i sieci gazowych.

W każdej z wyżej wymienionych grup można uzyskać uprawnienia w zakresie Eksploatacji i Dozoru. Uprawnienia do Eksploatacji pozwalają na pracę na danym rodzaju sieci, naprawy i eksploatacji urządzeń pracujących w tej sieci. Uprawnienia Dozorowe pozwalają na nadzór nad pracującymi na danej sieci.

Kilka powodów dla których warto zapisać się na kurs SEP G1 G2 G3

Pierwszym i chyba najważniejszym powodem jest to, że zakres uprawnień jest szeroki i obejmujący praktycznie wszystkie dziedziny energetyki zawodowej. Posiadanie pełnych uprawnień we wszystkich grupach powoduje, że taka osoba należy do wąskiego w naszym Kraju grona pracowników mogących wykonywać i/lub nadzorować pracę na wszystkich rodzajach sieci. Należy pamiętać, że praca (na przykład w elektrociepłowni) łączy się z eksploatacją urządzeń elektrycznych, ale też gazowych (Uprawnienia SEP G3), które służą do wytwarzania pary wodnej (Uprawnienia SEP G2) do napędzania turbozespołów wytwarzających energię elektryczną. Oczywiście nie każdy będzie pracował w elektrowni, ale zdarza się coraz częściej w dzisiejszych czasach, że zakłady produkcyjne, a także hale magazynowe posiadają zespoły prądotwórcze zasilane paliwami gazowymi lub biogazami. Mowa tu o kogeneracji.

Jest tu również wytwarzane ciepło, więc znowu mamy tu do czynienia z koniecznością posiadania uprawnień SEP G1 G2 G3. Podsumowując, po pierwsze rozwój zawodowy. Po drugie SEP jest organizacją cenioną, a posiadanie jej uprawnień (nie innych) często jest warunkiem koniecznym stawianym przez pracodawców przy rekrutacji. Trzeci powód to finanse – zapisanie się na komplet kursów ze wszystkich grup wiąże się z rabatami, a zdobycie uprawnień SEP G1 G2 G3 razem jest tańsze niż zdobywanie pojedynczo poszczególnych grup. Warto się zapisać tym bardziej, że kursy i egzaminy są prowadzone w wygodnej dla wszystkich formie on-line.